Autor: woodsiustatdus

israel-lady.co.il מקסים גברת עם יפה תצורה, חיבה קטיפתי עור פנים ולא פחות עדין} לֵב אני אפגוש חסר עניין דוד ההוא יש את היכולת בערך האמיתי שלה לתת הערכה יופי וחולשה מדהים אישה.